Επίπεδα Ασφαλείας


 

Η βιομηχανία συστημάτων ασφαλείας χρησιμοποιεί τον όρο εκτίμηση ρίσκου σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό στάνταρτ ΕΝ 5013-1 ή το Βρετανικό ισοδύναμο PD 6662, τον οποίο ακολουθούν οι σχεδιαστές στην κατασκευή μέτρων ασφαλείας.

Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα στο νέο Ευρωπαϊκό στάνταρντ EN 50131-1 είναι η εκτίμηση του κινδύνου και ο καθορισμός μίας κλίμακας που καθορίζει την ανάγκη ασφάλειας ανάλογα με την αξία των ασφαλιζόμενων χώρων και των περιεχομένων τους.

Από την στιγμή που καθοριστεί αυτή η κλίμακα σε έναν ασφαλιζόμενο χώρο, θα πρέπει τα μέτρα που θα εγκατασταθούν να έχουν τις ανάλογες προδιαγραφές.

Η κλίμακα αυτή λέγεται επίπεδο ασφαλείας ή διεθνώς GRADE.

Grade 1: αντιπροσωπεύει χαμηλό κίνδυνο κλοπής. Είναι ιδιοκτησίες που δεν ελκύουν εύκολα διαρρήκτες. Σύμφωνα με τον οδηγό DC CLC/TS 50131-7, αφορά διαρρήκτη περισσότερο ευκαιριακό όπως αυτός που απλά θα σπάσει την πόρτα παρά κάποιον που θα ακολουθήσει κάποιο σχέδιο διάρρηξης.
Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία περιέχουν χαμηλής αξίας περιεχόμενα χωρίς ανάγκη ασφάλισής τους.

Grade 2: αντιπροσωπεύει υψηλότερο κίνδυνο κλοπής. Αφορά ιδιοκτησίες που περιέχουν κάτι το οποίο θα κάνει να ενδιαφερθεί ένας έμπειρος διαρρήκτης ο οποίος έχει κάποια γνώση πάνω σε συστήματα συναγερμού και πιθανόν θα έχει κάποια εργαλεία μαζί του για να παρακάμψει ένα απλό σύστημα συναγερμού. Ο διαρρήκτης αυτός θα ελέγξει πρώτα το κτίριο για εύκολη πρόσβαση σε πόρτες, παράθυρα και άλλα ανοίγματα.
Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία είναι οι περισσότερες οικίες και οι χαμηλού κινδύνου κλοπής εμπορικές ιδιοκτησίες όπως παντοπωλεία, ανθοπωλεία κλπ.

Grade 3: αντιπροσωπεύει ιδιοκτησία η οποία είναι λογικό να κινδυνεύει από κλοπή και που περιέχει αντικείμενα μεγάλης αξίας. Ο εισβολέας θα έχει μεγάλη γνώση σε συστήματα συναγερμού και θα έχει τα εργαλεία και εξοπλισμό που χρειάζονται να παρακάμψει το σύστημα. Αυτός ο διαρρήκτης μπορεί να περάσει εύκολα μέσα από πόρτες, παράθυρα ή άλλα ανοίγματα.

Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία είναι υψηλού κινδύνου κλοπής οικίες και οι περισσότερες εμπορικές.

Grade 4 αντιπροσωπεύει τις υψηλότερου κινδύνου κλοπής ιδιοκτησίες. Τέτοιες ιδιοκτησίες γίνονται στόχος από ομάδα διαρρηκτών οι οποίοι το πιθανότερο έχουν σχεδιάσει καλά από πριν την διάρρηξη. Γνωρίζουν πώς να καταφέρνουν να μην ανιχνεύονται από τα συστήματα συναγερμού και μπορούν να μπουν στο κτίριο από πατώματα, τοίχους και ταβάνια.
Ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε αυτή την κατηγορία είναι μεγάλα κοσμηματοπωλεία, τράπεζες κλπ.


Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/siamo/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 770

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/siamo/public_html/library/Zend/Locale/Format.php on line 1036